În duminica aceasta ne întâlnim la Sf. Liturghie cu un tânăr bogat ce este preocupat de dobândirea Raiului. “Ce să fac” pentru aceasta? Enumeră apoi Domnului toate poruncile pe care le cunoștea și le respectase din tinerețe. Urmează răspunsul Mântuitorului care-l pune pe gânduri și-l întristează în același timp: “Vinde toate câte ai și le împarte săracilor!”

Din acest îndemn al Domnului de astăzi învățăm un adevăr fundamental: că nu este sufiecient să fii evlavios și credincios, nu e suficient să fii corect în comportamentul tău moral față de oameni, nu e suficient să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu minți sau să nu înșeli, să nu mărturisești strâmb. Nu este suficient să te abții de la rău, ci trebuie să faci și mult bine ca să fii desăvârșit. Iar cel mai mare bine pe care-l putea săvârși acest tânăr bogat față de aproapele său era ajutorarea săracilor, milostenia față de ei. Tânărul bogat era un om moral și evlavios dar zgârcit.

Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii un om zgârcit, prea mult înrobit de avuție și prea puțin darnic. Iar Mântuitorul Iisus Hristos vrea să îi spună tânărului bogat că va fi desăvârșit numai când va fi milostiv sau darnic.

Din Evanghelie se constată dificultatea omului de a se dezlipi de avuțiile sale limitate și trecătoare, pentru a dobândi daruri cerești trecătoare, de a renunța la ceva material și trecător, pentru a se uni cu Cineva netrecător, cu Dumnezeu Însuși. Deci, Hristos Domnul ne arată că nu ne putem mântui numai prin evlavie dacă nu suntem și milostivi, mai ales dacă avem multe bunuri materiale. Cînd nu posedăm bunuri materiale sau bani, milostenia noastră se poate arăta prin cuvântul bun, prin fapta bună, prin sfătuirea bună și mai ales prin rugăciunea pentru altul…

“Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17,3)

Părintele Liviu Burlacu – Centrul “Izvorul Tămăduirii” Bacău

Lasă un răspuns